home askme archive random
Moje ćutanje, njegov osmeh. A ispod magičnog smeška, krila se nova priča ♥

Zamišljam da nismo komplikovani. Da sam ja malo manje ja i da si ti manje ti :)

Posted 6 days ago With 0 notes

Modern housewife :D

Modern housewife :D

“Osećala sam se kao da je to što gubim osobu s kojom sam delila uspomene isto kao da sam izgubila i same uspomene, kao da su stvari koje smo uradili sada bile manje stvarne i važne nego nekoliko sati ranije.”

Krive su zvezde

Posted 1 month ago With 1 note

When you’re trying to tell something :D

When you’re trying to tell something :D

“Oprosti im. Nacrtaćeš sebi osmeh opet.”

Marko Šelić

Posted 2 months ago With 0 notes

So much :)

So much :)